Kotisivu
Deittisivusto aktiivisille 50-plussille
Kotisivu Menestystarinoita Kuinka tämä toimii?

Käyttöehdot

versio 2.0.2
50plusmatch.fi
Vasteland 78
3011 BN ROTTERDAM
The Netherlands

Rotterdamin kauppakamarin kirjautumisnumero: 17136160 0000

ARTIKLA 1: MÄÄRITTELY

Yleisissä käyttöehdoissa määritellään seuraavasti artikkeleissa käytetyt termit:

1.

Palvelu: 50plusmatchin palvelu, kuten kuvattu näiden yleisten käyttöehtojen artiklan 2, pykälässä 4 ja artiklassa 4.

2.

Jäsen: luonnollinen henkilö, vastaa 50plusmatchin asiakasta, joka käyttää sen palvelua käyttämällä Web-sivustoa.

3.

Jäsenyys: sopimus 50plusmatchin ja Jäsenen välillä, joka takaa Jäsenelle palvelun käytön.

4.

50plusmatch: MatchMedia B.V. perustettu Rotterdamissa.

5.

Kirjallisesti: kirjallisesti tarkoittaa näissä yleisissä käyttöehdoissa: sähköpostitse, faksilla tai muulla kommunikointitavalla, joka tekee mahdolliseksi yhteisten sopimusten laatimisen, ellei yleisissä käyttöehdoissa vaadita erityisesti tiettyä kommunikaatiotapaa.

6.

Web-sivusto: www.50plusmatch.fi tai yksi 50plusmatch-sivustoista, joka tarjoaa Palvelua.

ARTIKLA 2: YLEISTÄ

1.

50plusmatch on palveluyritys, joka Web-sivuston kautta antaa Jäsenilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

2.

Yleisiä käyttöehtoja sovelletaan 50plusmatchin Palveluun, ja ovat olennainen osa jäsenyyttä.

3.

Muut ehdot, kuten lisäykset tai muutokset yleisiin käyttöehdoihin pätevät vain, jos molemmat osapuolet selkeästi ja kirjallisesti sitoutuvat niihin.

4.

Osa säännöksistä ei muuta muiden säännöksien soveltuvuutta.

ARTIKLA 3: KIRJAUTUMINEN/REKISTERÖINTI, JÄSENYYS

1.

Jäseneksi kirjautuminen/rekisteröityminen tapahtuu lisäämällä profiili Web-sivustolle.

2.

Jäsen ei voi kirjautua kahdesti (ei myöskään toisella nimellä). 50plusmatchilla on oikeus poistaa kaksoiskirjautumiset, ja lukita Jäsenen kirjautumisen, jos mahdollista kaksoiskirjautumista voidaan epäillä.

3.

Kirjautuminen 50plusmatchiin vahvistetaan Jäsenelle sähköpostitse. Jäsenyys alkaa, kun Jäsen on vahvistanut Jäsenyytensä edellämainitussa vahvistussähköpostissa olevan linkin avulla.

4.

Jäsen voi valita ilmais- tai täysjäsenyyden. Täysjäsenyys antaa Jäsenelle enemmän mahdollisuuksia kuin ilmainen Jäsenyys. Erilaiset mahdollisuudet ja niihin liittyvät maksut on eritelty Web-sivustolla.

5.

Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Jos 50plusmatch epäilee, että kolmas osapuoli käyttää Jäsenyyttä, 50plusmatchilla on oikeus lopettaa Jäsenyys heti. 50plusmatch ilmoittaa Jäsenyyden keskeyttämisestä Jäsenelle kirjallisesti.

6.

Jäsenyydet tai niiden muutokset tulevat voimaan kirjallisen vahvistuksen jälkeen 50plusmatchilta.

ARTIKLA 4: PALVELU

1.

Jäsen voi tavata ja ottaa yhteyttä toisiin Jäseniin Web-sivustolla, jolloin ystävyyssuhde jäsenten välillä voi saada alkunsa. 50plusmatch tekee mahdolliseksi Jäsenten tutustumisen toisiinsa, ja on täten vain välikäsi, jota ei voida saattaa vastuuseen Jäsenen/Jäsenten käyttäytymisestä, eikä ystävyyssuhteen kehittymisestä.

2.

50plusmatch on koonnut Web-sivuston mahdollisimman huolellisesti. Kaikki tieto sivustolla liittyen Jäsenen profiiliin ja Jäsenen lisäämiin viesteihin tulee suoraan Jäseneltä. Jäsen on vastuullinen tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. 50plusmatchilla ei ole vastuussa Jäsenten profiilien tai kirjoitusten sisällöstä.

3.

50plusmatch ei voi palveluunsa liittyen taata, että:

A.

tiedot Web-sivustolla ovat oikeellisia, täydellisiä, oikein järjestettyjä, ajankohtaisia tai lainmukaisia;

B.

Web-sivusto toimii häiriöttä, ei sisällä viruksia tai muita virheitä ja/tai että nämä häiriöt voitaisiin (heti) korjata;

C.

50plusmatch-järjestelmää voitaisiin käyttää kolmansien osapuolien taholta laittomasti.

4.

50plusmatch on oikeutettu (tilapäisesti) poistamaan sivuston käytöstä, esimerkiksi - mutta ei ainoastaan - kun se on pakollista Web-sivuston hallinnan tai muutoksen takia ilman, että Jäsen voisi hakea korvausvaatimusta 50plusmatchilta. Jos 50plusmatch joutuu poistamaan Web-sivuston käytöstä tilapäisesti, esimerkiksi parantaakseen käyttöominaisuuksia, on siitä etukäteen tiedotettu sivustolla, jos vain mahdollista.

5.

50plusmatch pidättää oikeuden lyhentää ja/tai muuttaa sekä profiilitekstejä että Web-sivustolla julkaistuja kirjoituksia. 50plusmatch pidättää oikeuden hyljätä tai poistaa sekä profiileja että kirjoituksia Web-sivustolta ilman, että Jäsen voi vaatia korvaushakemusta. 50plusmatch on myös sallittu hylkäämään, poistamaan tai muuttamaan Jäsenen kuvaa ilman, että Jäsenellä on oikeus hakea korvausvaatimusta.

6.

Profiilien ja/tai kirjoituksen poistaminen voi tulla kysymykseen seuraavissa tapauksissa:

A.

profiili ja/tai kirjoitus on virheellinen ja/tai puutteellinen;

B.

profiili ja/tai kirjoitus luokkaa kolmannen osapuolen oikeuksia;

C.

profiili ja/tai kirjoitus ei noudata yleisiä käyttöehtoja;

D.

profiili ja/tai kirjoitus ei noudata hyvää makua tai Alankomaiden laki- ja oikeussäädäntöä.

ARTIKLA 5: JÄSENEN VELVOLLISUUDET

1.

Jäsen takaa, että kaikki kirjautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat täydellisiä, oikeita ja ajankohtaisia, eivätkä voi vahingoittaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

2.

Jäsen takaa, että vain hän itse tulee käyttämään Palvelua eli Jäsenyyttä.

3.

Jäsen takaa, että hän on täysi-ikäinen ja laillisesti pätevä käyttämään Palvelua.

4.

Jäsen takaa, että hän ei ole suhteessa.

5.

Jäsen pitää huolta siitä, että profiilissa oleva kuvaus hänestä ja/tai hänen jättämänsä kirjoitukset ovat todellisuuden mukaisia, siten oikeita, täydellisiä ja täyttävät 50plusmatchin vaatimukset.

6.

Jäsenen ei tule liittää profiiliinsa mitään yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, web-sivujen osoitteita tai postitusosoitteita. Jäsenen ei tule kertoa profiilissaan, millainen jäsenyys hänelle on. Täyttäessään profiilinsa Jäsen antaa 50plusmatchin suostumuksen profiiliin liitettyjen tietojen julkaisemiseen Web-sivustolla.

7.

Jäsen on aina itse vastuussa Web-sivustolle jätetyistä tiedoista.

8.

Jäsen takaa, että:

A.

jätetyt tiedot eivät ole laittomia, eivätkä Alankomaiden lakien ja säännösten vastaisia;

B.

hän ei tule näillä tiedolla kohtelemaan toista Jäsentä epäkohteliaasti, erityisesti - mutta ei ainoastaan - jättämällä rasistisia eli loukkaavia tekstejä ja/tai eroottisia ja seksuaalisesti latautuneita kuvia tai tekstejä ja/tai alastonkuvia tai mitään muuta, mikä voi saattaa loukata toista Jäsentä, 50plusmatchin harkinnan mukaan.;

C.

hän ei vahingoita millään tavalla 50plusmatchin hyvää nimeä, eikä sen etuja.

9.

50plusmatch on sallittu lukemaan Web-sivustolle jätettyjä Jäsenten kirjoituksia, jos on mahdollisuus, että kirjoitukset eivät vastaa vaatimuksia, jotka on eritelty pykälässä 7.

10.

Jäsen vapauttaa 50plusmatchin mahdollisista seurauksista, jos tässä artikkelissa mainittuja velvoitteita ei noudateta.

ARTIKLA 6: JÄSENUUDEN KESTO JA LOPPUMINEN, PURKAMINEN

1.

Jäsenyyden kestoksi voidaan määrittää 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 kuukautta, 1 vuosi tai jatkuva Jäsenyys. 50plusmatch aloittaa Palvelun tuottamisen heti Jäsenyyden täyttöönpanon hetkellä.

2.

Ensimmäisten 7 päivän aikana Jäsen voi lopettaa Jäsenyyden ilman kuluja, jos Jäsen ei ole käyttänyt palvelua lainkaan tänä aikana. Jos 50plusmatch on vastaanottanut maksun tänä aikana, tämä palautetaan Jäsenelle kokonaisuudessaan. Jäsenyys voidaan keskeyttää Web-sivuston kautta tai sähköpostitse.

3.

Jäsenyyden keston määrityksen jälkeen, kuten esitetty tämän artiklan pyksälän 2 jaksoin, Jäsen voi katkaista Jäsenyytensä milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. 50lusmatch ei ole pakotettu maksamaan takaisin jo vastaanotettuja maksuja tai veloitettuja maksuja. Jos mitään maksua ei ole vastaanotettu, Jäsen on edelleen määrätty suorittamaan kaikki ne maksut, mihin hän on jo sitoutunut.

4.

Jos toinen osapuolista joutuu konkurssiin, maksu lykkääntyy (tilapäisesti) yrityksen lakkautamisen takia, on toisella osapuolella oikeus lopettaa Jäsenyys ilman irtisanomisaikaa, oikeuksien ja velvollisuuksien jäädessä voimaan.

5.

50plusmatchilla on oikeus estää Jäsen jokaisessa Web-sivuston, Palvelun, väärinkäyttötapauksessa. Sen lisäksi, Jäsenen profiili, myös hänen tietonsa ja IP-osoitteensa voidaan lukita tai poistaa ja Jäsenyys voidaan purkaa ilman pakkoa maksaa takaisen Jäseneltä jo kerättyjä tai saatavia maksuja.

6.

50plusmatch voi aloittaa oikeustoimet Jäsentä vastaan maksujen suorittamiseen liittyen, eikä vahingonkorvausta voida pyytää myös seuraavissa tilanteissa:

A.

Jäsen ei noudata yleisiä käyttöehtoja;

B.

Jäsen rikkoo kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten toisten Jäsenten oikeuksia;

C.

Jäsen ei noudata Alankomaiden lakia tai säännöksiä;

D.

Jäsen ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteen (2) peräkkäiseen kuukauteen;

E.

Jäsen on lähettänyt 24 tunnin sisällä enemmän kuin 3 viestiä samalla Jäsenelle ilman, että on vastaanottanut yhden (1) viestin takaisin kyseiseltä Jäseneltä.;

ARTIKLA 7: LUOTTAMUKSELLINEN TIETO, JÄSENTIEDOT

1.

Kirjautumisen jälkeen 50plusmatch tallentaa Jäsenen IP-osoitteen. Tallennuksen tarkoituksena on:

A.

edesauttaa kirjautumisen tapahtumisen järkevällä tavalla;

B.

pystyäkseen lukitsemaan Jäsenyyden eli Palvelun tarpeen vaatiessa, kuten yleisten käyttöehtojen rikkomistapauksissa.

2.

Kirjautuessa eli Jäsenyydessä Jäsen antaa 50plusmatchissa hyväksynnän Jäsenen antamien (henkilö)tiedojen ja Jäsenen käyttämän IP-osoitteen käyttöön ja tallentamiseen. 50plusmatch siirtää annetut (henkilö)tiedot ja IP-osoitteen pitämäänsä tietokantaan.

3.

50plusmatch tallentaa (henkilö)tiedot ja IP-osoitteen vain omaan käyttöönsä ja/tai Palvelun käyttöön liittyen näissä käyttöehdoissa esitetysti. 50plusmatch ei anna (henkilö)tietoja ja/tai IP-osoitetta kolmansien osapuolien tietoon ilman Jäsenen suostumusta, paitsi jos lakisäätäiset syyt siihen pakottavat, esimerkiksi oikeuden määräyksestä.

4.

Osapuolet sitoutuvat kaiken tiedon salassapitovelvollisuuteen, joka on saatu kirjautumisen tai rekisteröimisen yhteydessä,tai missään muussa yhteydessä tai jos voidaan epäillä, että saatu tieto on luottamuksellista.

5.

Osapuolten tulee ryhtyä kohtuullisiin varotoimiin pitääkseen toisten osapuolten luottamukselliset tiedot salassa.

ARTIKLA 8: HINNAT

1.

Kaikki 50plusmatchin esittämät hinnat ovat euroissa ja sisältävät arvonlisäveron (ALV) ja kaikki muut lakisääteiset maksut, ellei toisin kirjallisesti mainita. Hinnat voivat olla ennakkomaksuja ja/tai kuukausittaisia maksuja tai muita jaksottaisia maksuja.

2.

50plusmatch on oikeutettu muuttamaan hintoja milloin tahansa. 50plusmatch tiedottaa hintaomuutoksista Jäsenille etukäteen web-sivuston kautta. Elleivät osapuolet selkeästi ja kirjallisesti ilmoita toisin, ilmoitetut hintamuutokset pätevät kuukausittaisiin tai muihin jaksottaisiin veloitettaviin maksuihin yhden (1) kuukauden uusista hinnoista ilmoittamisen jälkeen.

3.

Ellei Jäsen suostu jatkamaan Jäsenyyttä artikkelissa mainitun hintamuutoksen jälkeen, hänellä on mahdollisuus lopettaa jäsenyytensä hintamuutoksen voimaantulemiseen asti. Jäsenyyden voi keskeyttää Web-sivuston kautta tai sähköpostitse.

ARTIKLA 9: MAKSUT

1.

Jäsenyyden täytäntöönpanon jälkeen, kuten mainittu käyttöehtojen pykälässä 3, 50plusmatch laskuttaa Jäsentä postitse. Laskut kuuluu maksaa 14 päivän sisällä Jäsenyyden alkamisesta, mainittu pykälässä 3.

2.

50plusmatch-Jäsenyys on maksettava etukäteen, elleivät osapuolet nimenomaisesti sovi toisin kirjallisesti. Jäsenyyden päättyessä, mistä tahansa syistä, 50plusmatchin ei tarvitse palauttaa jo maksettuja tai veloitettavissa olevia maksuja, ellei syy jäsenyyden päättymiseen ole 50plusmatchin, sen johtajan ja/tai sen johtohenkilöstöstön tahallinen piittaamattomuus.

3.

Maksut voi suorittaa suoraveloituksena, maksumääräyksenä, luottokortilla, iDeal:in kautta tai ne voi maksaa suoraan Web-sivustolla mainitulle 50plusmatchin tilille.

4.

5.

Jos laskuja ei ole maksettu kokonaisuudessaan maksuajan sisällä voidaan menetellä seuraavasti:

A.

Jäsen joutuu maksamaan 2%:n viivästyskorkoa 50plusmatchille, ja se lisätään velkasummaan. Osa kuukautta lasketaan kuukaudeksi;

B.

jos jäsen, 50plusmatchin muistutuksen jälkeen, on velkaa maksuissa, kulut ovat vähintään 15% velkasummasta ja viivästyskorko on ehdottomasti vähintään 150,00.;

C.

50plusmatchilla on oikeus, lähettäessään maksumuistutuksen Jäsenelle, vaatia vähintään 20,00 summasta hallintokuluja.

6.

Jäsen on vaadittu maksamaan kaikki maksettavina olevat velkasummat ja korot ja Jäsenen maksut käytetään näiden maksamiseen, ellei Jäsen ole kirjallisesti toisin ilmoittanut.

7.

Jos maksua ei ole suoritettu ajoissa, on 50plusmatchilla oikeus (tilapäisesti tai ei) lukita Jäsenen Jäsenyys.

ARTIKLA 10: VASTUU

1.

50plusmatch tarjoaa puitteet Jäsenille tavatakseen toisia Jäseniä. 50plusmatch ei ole vastuussa millään tavoin Web-sivustolla olevista profiilien ja/tai kirjoitusten sisällöstä, oikeasta painatuksesta ja oikeellisuudesta, ei yleisistä eikä Jäseneltä toiselle Jäsenelle annetuista tiedoista tai vahingoista virheellisesti käytettäessä Web-sivustoa.

2.

50plusmatch perustuu ja on riippuvainen eri palveluntarjoajen palvelusta. 50plusmatch tekee parhaansa selvittääkseen mahdolliset ruuhkat Web-sivuston käyttöön liittyen, mutta ei ole vastuussa katkottomasta Web-sivuston käytöstä, sen saavutettavuudesta.

3.

Yleisten käyttöehtojen artiklan 4 mukaan 50plusmathilla on oikeus tarvittaessa poistaa sivusto käytöstä, esimerkiksi ruuhkaantumisen tai tehdessään huoltotoimenpiteitä sivustolla. Jos mahdollista, 50plusmatch ilmoittaa (huolto-)toimenpiteistä etukäteen sivustolla.

4.

Kuten artikloissa mainitaan, tekee 50plusmatch kaiken mitä työhön - osana palvelutehtävää - voidaan odottaa kuuluvan, mutta ei vastaa vahingoista, esimerkiksi - mutta ei yksinomaan - vaurioitumisesta, erityisistä vahingoista ja/tai henkisestä kärsimyksestä johtuven sivuston käytöstä, paitsi jos on kyseessä aikomus ja/tai tahallinen piittaamattomuus 50plusmatchin toimesta, sen johdon ja/tai sen johtohenkilöstön, tai muuta määrätään lainsäädännöstä.";

5.

Jos 50plusmatch, lain ja säännösten puitteissa, tuottaa vahingoja Jäsenelle, ei 50plusmatch koskaan ole voi olla pakotettu vahingonkorvaukseen, joka on suurempi kuin 50plusmatchin vakuutus korvaa.

ARTIKLA 11: FORCE MAJEURE

1.

Tapauksessa, jossa 50plusmatch joutuu keskeyttämään Jäsenyyden, yleisten käyttöehtojen mukaan, johtuen odottamattomista tekijöistä (force majeure) tai johtuen palveluntarjoajista, Jäsenyys voidaan keskeyttää ilman, että Jäsen voi vaatia vahingonkorvausta.

2.

Näitä ovat olosuhteet, jotka ovat 50plusmatchista riippumattomia (force majeure), esimerkiksi - mutta ei yksinomaan - Internet-ongelmissa, tietokone-, televiestintä tai muihin palveluun liittyvissä tekijöissä, kuten sähkökatkoissa, lakoissa ja muissa samanlaisissa olosuhteissa, esimerkiksi mellakat, kapinat, liiketoiminnan keskeytyminen, tulipalon, tulvat, myrskyt, räjähdykset tai luonnonkatastrofit ja sodat ja hallituksen toimet, ja voivat rajoittaa tai häiritä palvelua. Kaikki tämä pitää paikkansa riippumatta siitä, esiintyvätkö nämä olosuhteet joko 50plusmatchin tai sen välittäjien puolella.

ARTIKLA 12: LINKIT

1.

Web-sivustolla on niinsanottuja linkkejä (erityisesti hyperlinkkejä, bannereita tai painikkeita jne.) toisille sivustoille. 50plusmatch ei kontrolloi kolmansien osapuolten sivustoja, eikä ole millään tavalla vastuussa toisten sivustojen sisällöstä.

2.

50plusmatch ei ota vastuuta mistään Jäsenenelle aiheutuvasta vahingosta johtuen linkkien käytöstä tai vierailusta mainituilla linkeillä myös välillisesti, tarkoittaen Jäsentä artiklassa 1.

ARTIKLA 13: SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

Jäsenyys eli Palvelu ja kaikki tähän liittyvät toimet ovat Alankomaiden lakien mukaisia. Mahdolliset riidat ratkaistaan Alankomaiden lakien mukaan.

2.

Mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan Alankomaiden lakien mukaan, oikeustoimien tehostamiseksi paikassa, jossa 50plusmatch sijaitsee, ellei maistraatti tuomioistuin ole toimivaltainen.

3.

Jäsen voi, 1 (yhden) kuukauden jälkeen siitä, kun 50plutchmatch on tuotut tietoon, että vireillä olevan oikeusjutun sijaintipaikan, valita ratkaista riita-asian toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

4.

Erimielisyystapauksissa, 50plusmatch on oikeutettu valitsemaan aloittaa oikeusjuttu Jäsenen, tämän artiklan pykälän 2 mukaan, asuinpaikan sijaintimaassa, sen ollessa Alankomaiden ulkopuolella.

Liite I: Peruuttamisen mallilomake

Peruuttamisen mallilomake

(täytä ja palauta tämä lomake vain jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 • Vastaanottaja: [ yrityksen nimi]

  [ yrityksen osoite]

  [ yrityksen faksinumero, jos saatavilla]

  [ yrityksen sähköpostiosoite tai elektroninen osoite]  

 • Minä/Me* ilmoitan/ilmoitamme, että peruutan/peruutamme sopimuksen koskien

  seuraavien tuotteiden kauppaa: [kuvaus tuotteesta]*

  seuraavan digitaalisen sisällön toimittamista: [kuvaus digitaalisesta sisällöstä]*

  seuraavan palvelun suorittamista: [kuvaus palvelusta]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Tilattu*/vastaanotettu* [palveluiden tilauksen tai tuotteiden vastaanottamisen päivämäärä]  
 • [Kuluttajan nimi]
 • [Kuluttajan osoite]
 • [Kuluttajan allekirjoitus] (vain kun lomake toimitetaan paperilla)

* D*Yliviivaa se, mikä ei koske tilannettasi tai täytä se, mikä koskee tilannettasi.

Tietoa 50plusmatchista - Yksityisyys - Käyttöehdot - Usein kysyttyjä kysymyksiä - Ota yhteyttä

Mobiilisivustolle
Android app on Google Play iPhone app on iTunes
© 50plusmatch.fi